Informatie ElektroG

ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATEN – INFORMATIE VOOR PARTICULIERE HUISHOUDENS

De Wet op elektrische en elektronische apparatuur (ElektroG) bevat een verscheidenheid aan eisen voor de omgang met elektrische en elektronische apparatuur. De belangrijkste zijn hier verzameld.

1. Gescheiden inzameling van oude apparaten

Elektrische en elektronische apparaten die afval zijn geworden, worden oude apparaten genoemd. Eigenaars van oude apparaten moeten deze gescheiden van het ongesorteerde gemeentelijk afval inzamelen. Met name oude apparaten horen niet bij het huishoudelijk afval, maar bij speciale inzamel- en retoursystemen.

2. Batterijen en oplaadbare batterijen

Eigenaren van oude apparaten moeten in de regel oude batterijen en accu's die niet bij het oude apparaat zijn ingesloten, scheiden van het oude apparaat voordat ze deze aan een inzamelpunt overhandigen. Dit geldt niet als de oude apparaten worden overgedragen aan openbare afvalverwerkingsbedrijven en daar worden gescheiden van andere oude apparaten met het oog op de voorbereiding voor hergebruik.

3. Opties voor het retourneren van oude apparaten

Eigenaren van oude apparaten uit particuliere huishoudens kunnen deze inleveren bij de inzamelpunten van de openbare afvalverwerkingsinstanties of bij de door fabrikanten of distributeurs ingestelde inzamelpunten in de zin van ElektroG. Een online overzicht van ophaal- en inleverpunten vindt u hier: https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.jsf

4. Gegevensbeschermingsverklaring

Oude apparaten bevatten vaak gevoelige persoonlijke gegevens. Dit geldt met name voor informatie- en telecommunicatietechnologieapparatuur zoals computers en smartphones. Houd er in uw eigen belang rekening mee dat elke eindgebruiker verantwoordelijk is voor het verwijderen van de gegevens op de oude apparaten die moeten worden weggegooid.

5. Betekenis van het symbool “doorgestreepte vuilnisbak”

Het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak dat regelmatig op elektrische en elektronische apparaten wordt weergegeven 2016-07-21_12-36-47 geeft aan dat het betreffende apparaat aan het einde van zijn levensduur gescheiden moet worden ingezameld van ongesorteerd gemeentelijk afval.

t3>

6. Meer informatie

Wij zijn lid van het “take-e-back” terugnamesysteem. Zie www.take-e-back.de

voor meer informatie

7. Oude apparaten kunnen volgens de wet

worden teruggenomen

Wanneer u een elektrisch en elektronisch apparaat koopt, heeft u wettelijk de mogelijkheid om een ​​oud apparaat gratis in te leveren. Voorwaarde is dat het oude apparaat tot hetzelfde apparaattype behoort als het nieuwe apparaat en in wezen dezelfde functies vervult.

De wet bepaalt ook dat je je oude toestel gratis mag weggeven bij de levering van het nieuwe toestel. Dit geldt voor de verkoop op afstand van elektrische en elektronische apparaten in de categorieën 1, 2 en 4 van de Wet op elektrische en elektronische apparatuur. Meer informatie vindt u in de ElektroG3-wet.

Het werkt als volgt:
1. Neem contact op met onze klantenservice en vraag een retourzending van het oude apparaat aan, samen met de bestelling van het nieuwe apparaat.
2. Bij bezorging van uw nieuwe toestel wordt uw oude toestel gratis meegenomen.

Omwille van het milieu: Het transport van elektrische apparaten gebruikt ook hulpbronnen en vervuilt ons milieu. Help ons alstublieft om dit verbruik van hulpbronnen zo laag mogelijk te houden en bestel alleen het gratis retourneren van oude apparaten als u ze daadwerkelijk nodig heeft.