Batterijwet

Aangezien onze zendingen batterijen en accu's kunnen bevatten, zijn wij op grond van de Batterijwet (BattG) verplicht u op het volgende te wijzen:

Batterijen en accu's mogen niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid; u bent wettelijk verplicht gebruikte batterijen en accu's in te leveren. Gebruikte batterijen kunnen schadelijke stoffen bevatten die, als ze niet op de juiste manier worden bewaard of weggegooid, schadelijk kunnen zijn voor het milieu of uw gezondheid. Maar batterijen bevatten ook belangrijke grondstoffen zoals: B. ijzer, zink, mangaan of nikkel en kan worden gerecycled. Na gebruik kunt u de batterijen naar ons terugsturen of gratis in de directe omgeving (bijvoorbeeld in winkels of in gemeentelijke inzamelpunten of in ons verzendmagazijn) retourneren. De verkoop in verkooppunten is beperkt tot eindgebruikers voor de gebruikelijke hoeveelheden, evenals de gebruikte batterijen die de distributeur bij zich heeft of als nieuwe batterijen in zijn assortiment heeft.

Het symbool met de doorgestreepte vuilnisbak betekent dat u batterijen en accu's niet bij het huishoudelijk afval mag gooien. Onder dit symbool vindt u tevens de volgende symbolen met de volgende betekenis:

  • - Pb: Batterij bevat lood
  • - Cd: Batterij bevat cadmium
  • - Hg: Batterij bevat kwik